I.

Általános tájékoztató

 1. Jelen tájékoztató célja a Gentleman Store s.r.o. (székhely: Jaurisova 515/4, 140 00 Prága, Csehország, cégjegyzékszám: 03964361, adószám: CZ03964361, továbbiakban: Üzemeltető) által alkalmazott személyes adatvédelmi- és adatkezelési elveknek és politikának (továbbá GDPR) a rögzítése és ismertetése.
 2. Felelős személy neve, elérhetősége:
 1. A személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Az üzemeltető nem jelölt meg szolgáltatót a személyes adatok védelmére.

 

II.

Források és kategóriák a személyes adatok felhasználásához

 1. Az üzemeltető felhasználja azon személyes adatait, amelyeket az Ön rendelésénél adott meg.
 2. Az üzemeltető felhasználja az Ön azonosító adatait és elérhetőségeit a szerződés teljesítéséhez.

 

III.

Az adatkezelés célja és jogalapja

 1. Milyen célból folytat adatkezelést az üzemeltető?
 1. Mi a Szolgáltató adatkezelésének a jogalapja?

 

IV.

Az adatkezelés időtartama

 1. Az üzemeltető tárolja a személyes adatait
 1. Az idő leteltével az üzemeltető törli a személyes adatait. 

 

V.

Adattovábbítás

 1. Az üzemeltető továbbíthatja az adatait
 1. Az üzemeltető továbbadhatja az adatait harmadik országoknak (az EU-n kívül) vagy nemzetközi organizációknak. A címzettek úgyn. felhő (cloud) szolgáltatásokért felelősek.

 

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR által joga van
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújtható be

 

VII.

A személyes adatok biztosításának a feltételei

 1. Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az üzemeltető kijelenti, hogy csak a megbízott személyeknek van jogosultságuk.

 

 

 

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az Ön által megrendelt csomag elküldésével egyetért a személyes adatai felhasználásához.
 2. Ezekkel a feltételekkel egyetért a személyes adatai internetes kérdőívben szereplő adatok elfogadásával.
 3. Az üzemeltető felvan hatalmazva, hogy a körülményeket megváltoztassa. Az új személyes adatok felhásználásával járó körülményeket feltünteti a weboldalán, egyúttal elküld Önnek az Ön e-mail címére (amelyet Ön megadott) egy értesítést.

 

Ezek a körülmények 2018.5.25-ödikén lépnek érvénybe.

 

Ügyfélszolgálat

Hé-Pé: 8-16h

+3614450106
info@gentlemanstore.hu