Általános Szerződési Feltételek

A weboldal üzemeltetője

Társaság neve: Gentleman Store, s.r.o.
Cím: Roháčova 177/7, Prága 3, 130 00, Csehország
Cégjegyzékszám: 03964361
Adószám: CZ03964361

Felelős személy neve, elérhetősége

Pavel Králíček
pavel@gentlemanstore.cz
+420 776 886 654

 

1) Regisztráció

„Kijelentem, hogy az adatok kizárólag a Gentleman Store, s.r.o. társaságtól való vásárlás során történő azonosításra szolgálnak és kerülnek tárolásra. Ezen adatok nem kerülnek harmadik félhez, sem semmilyen más módon való felhasználásra. A regisztráció megerősítésével kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Gentleman Store, s.r.o. nevemet és e-mail címemet „hírlevélküldés” céljából kezelje.”

Amennyiben szeretne leiratkozni hírleveleinkről, azt bármikor megteheti elektronikus úton a következő e-mail címen: pavel@gentlemanstore.cz, vagy a fent feltüntetett címen.

A rendeléshez nem szükséges regisztráció.

2) Adásvételi szerződés

A vásárló rendelése az adásvételi szerződés előfeltétele. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor Vásárló és Eladó kölcsönösen hozzájárul (az Eladó a megrendelést érvényesíti). Ettől a pillanattól kezdve Eladó és Vásárló között kölcsönös jogok és kötelezettségek jönnek létre.

Az adásvételi szerződés megkötésével Vásárló kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve a reklamációs eljárást is megismerte, azokkal egyetért és elfogadja. A Vásárlónak lehetősége van a megrendelés előtt megfelelően tájékozódni és teljes mértékben megismerni az Általános Szerződési Feltételekben és a reklamációs eljárásban foglaltakat.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét megszüntesse az adásvételi szerződés megkötése előtt, az alábbi esetekben: a termék már nem gyártott vagy szállított, vagy a szállított termék ára jelentősen megváltozott. Amennyiben a fent említett eset bekövetkezik, Eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval értesítés és a soron következő eljárás megbeszélése céljából. Amennyiben a Vásárló már részben vagy egészben kifizette a vételárat, ezt az összeget Eladó átutalja a Vásárló számlájára és az adásvételi szerződés nem kerül megkötésre.

Az Eladónak a beérkező megrendelést el kell fogadnia. A megrendelés a szállítás előtt törölhető. Amennyiben a megrendelést a küldés előtt törlik, és az szállításra kerül, Eladó kérheti a termék feladásával kapcsolatos költségek megtérítését. A megrendelés elfogadásáról az Eladó a Vásárlót automatikusan, e-mailben értesíti. Az egyes raktárkészleten nem szereplő termékek részletei és a megrendelés visszaigazolása is tartalmazza az áruk becsült szállítási idejét. Minden tételről látható, hogy az raktáron van-e vagy sem. Amennyiben a termék nincs készleten vagy a beszállító raktárán, Eladó azonnal tájékoztatja Vásárlót a következő, várható szállítási dátumról.

Rendelés törlése

Amennyiben megrendelését 12 órán belül törli, rendelését töröltnek tekintjük. A törlést e-mailben vagy telefonon is kérvényezheti. Rendelés törlésekor az alábbi adatokat kell feltüntetni: név, e-mail cím és rendelésszám.

3) Szállítási módok

DPD - kártyás fizetés - 1290 Ft

DPD - utánvétel - 1590 Ft

Csomagküldő - kártyás fizetés - 890 Ft

Csomagküldő - utánvétel - 1190 Ft

Magyar posta - kártyás fizetés - 1190 Ft

Magyar posta - utánvétel - 1490 Ft

Amennyiben a Vásárló kézbesítéskor nem elérhető, kézbesítési értesítést kap. Csomagját felveheti a megjelölt postán, vagy kérheti a csomag ismételt kézbesítését. Ezekre a szállítmányokra vonatkozóan nem áll módunkban kommunikálni a fuvarozóval és nincs lehetőség a szállítás befolyásolására vagy szoros figyelemmel kísérésére.

Egyes csomagok, például nehéz vagy egyébként rosszul szállítható termékek esetén a szállítási ár növelhető. A szállítási költség azonnal megjelenik a szállítási mód kiválasztása után. Reklamáció az átvételkor lehetséges!

FIGYELEM! Amennyiben a csomag, vagy a csomagot lezáró szalag láthatóan sérült, közvetlenül a fuvarozónál élhet reklamációval. A szállítás során keletkezett károkért az Eladó nem felel.

A kézbesítés általában a feladást követő második nap történik. A feladásról a Vásárlót e-mailben értesítjük.

4) Garancia

Az adóügyi irat (számla) a feladásról szóló információs e-mail mellékleteként szerepel PDF formátumban. A jótállási idő ezen iraton feltüntetett dátummal kezdődik. A termékre vonatkozó jótálási időtartam a termékrészletekben olvasható. Vitatott esetekben a jótállási idő 5 (öt) nappal meghosszabbítható, a szállítási időt helyettesítendő.

5) Az adásvételi szerződésből eredő viták rendezése – általános információk

Amennyiben átvételkor a tétel nem felel meg az adásvételi szerződésnek, a Vásárlónak joga van arra, hogy az Eladó díjmentesen és indokolatlan késedelem nélkül a tételt az adásvételi szerződésben meghatározott módon Vásárló részére jutassa, mégpedig a Vásárló kérelme szerint: javítás, amennyiben az ilyen eljárás nem lehetséges, Vásárló a termék árából ésszerű engedményt kérhet vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ez nem érvényes, amennyiben Vásárló a termék átvételét megelőzően ismerte vagy önmaga okozta az adásvételi szerződéssel való ellentmondást. A termék átvételének időpontjától számított hat hónapon belül felmerülő adásvételi szerződéssel való ütközést az átvétel időpontjától fennálló ütközésnek kell tekinteni, kivéve, ha ez összeegyeztethetetlen az ütközés jellegével, ha másképp nem bizonyított.

A termékekre törvény által megszabott garanciális időt biztosítunk.

6) Szerződéstől való elállás joga

Amennyiben az adásvételi szerződést távközlés útján kötötték meg (az online boltban), Vásárlónak a Polgári Törvénykönyv 53. § (7) bekezdésével összhangban joga van az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba lép az Eladóval, és írásban jelzi a szerződéstől való elállási szándékát, feltüntetve a rendelésszámot, a vásárlás dátumát és a bankszámlaszámot, amelyre a vételárnak megfelelő összeg utalható. Ez a vállalat székhelyén is, készpénzben visszafizethető. A szerződéstől való elállást legkésőbb a 14 nap utolsó napján kell elküldeni. Különleges esetekben ez az időszak meghosszabbítható, a körülmények figyelembevételével, de legfeljebb a kézbesítést követő 30 napig.

A törvény ezen rendelkezése azonban nem értelmezendő az áruk ingyenes kölcsönének lehetőségeként. Amennyiban Vásárló a kézhezvételtől számított 14 napon belül eláll a szerződéstől, a Vásárló köteles mindent visszaszolgáltatni az Eladónak, amit az adásvételi szerződés alapján szerzett. Amennyiben ez már nem lehetséges (például időközben a termék megsemmisült, elhasználódott...), a Vásárló köteles megtéríteni a már ki nem adható résznek megfelelő összeget. Ha a visszaküldött áru csak részben sérült, az Eladó benyújthatja kárigényét Vásárló felé, és jogosult a kárigénynek megfelelő összeget levonni a vételárból. Ebben az esetben az eladó köteles a keletkezett kár tényleges bizonyítására. Ebben az esetben Vásárló csak a csökkentett vételár megtérítésére jogosult.

A Vásárlónak visszatérítendő vételár esetén az Eladó a termék visszaküldésével járó tényleges költségeket is ellensúlyozza (szállítási költségek stb.).

A Vásárlónak nincs elállási joga a következőkre:

A 634/1992 Sb. A fogyasztóvedelemről szóló törvény értelmében, vita esetén Vásárlónak joga van peren kívüli vitarendezésre, melynek részleteiről az alábbi oldalon tájékozódhat: http://www.coi.cz/.

7) Szállítás és szállítási feltételek

Egyes küldemények több csomagba oszthatók. A postai szolgáltatások változatlanok maradnak.

A kézbesítésig nyomon követjük az összes csomagot, így megpróbáljuk megakadályozni a szállítással kapcsolatos esetleges problémákat.

A termék visszaküldés menete:

Termék csomagolása:

A csomagnak teljesnek kell lennie (beleértve a tartozékokat és az összes mellékelt dokumentumot), valamint olyan állapotban, ahogy azt a Vásárló átvette. Mellékeljen egy vásárlási bizonylatot (számlát) is. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartondobozt,  úgy, hogy az eredeti csomag ne sérüljön a szállítás során. A csomagot ne küldje utánvéttel. Javasoljuk az áru biztosítását. Pénzét csak a bankszámlájára áll módunkban visszatéríteni (feltétlenül tüntesse fel), általában a szállítást követő 3 munkanapon belül. Termék visszaküldés esetén a szállítási költség levonásra kerül a termék árából (nem vonatkozik a reklamációra!).

8) Fizetési módok

A fizetési módot a szállítási mód megadásánál lehet kiválasztani. Minden szállítási mód tartalmazza a fizetési módot is.

Előre utalás - Ha ezt az opciót választja, akkor minden fizetési adatról egy záloglapot kap. A termék feladásra kerül, amint  a bankszámlán az összeg jóváírásra került.

Utánvét – A terméket átvételekor Vásárló kifizeti az utánvétnek megfelelő összeget.

Bankkártya

9) Biztonság

Amikor bankkártyával fizet, nem kell aggódnia a visszaélések miatt. A kártyatársaságok által támogatott, bevált 3-D biztonságos fizetési átjárót (payment gateway) használjuk.

Minden belső információ (jelszó, név, művelet) titkosítva van. A sebesség növelése érdekében nem titkosítunk általános információkat (az egyes árucikkekre vonatkozó információkat).

10) Reklamáció

Amennyiben a tőlünk rendelt áru sérült vagy nem működik, a reklamációs eljárás szerint járjon el. A szerződéstől való elállás miatti termékvisszaküldésre vonatkozó információkat az Általános Szerződési Feltételek 6. pontja tartalmazza.

11) Reklamációs eljárás

Azon termékek esetében, amelyekre érvényesíteni lehet a reklamációt, a reklamációt közvetlenül a hiba észlelése után kell benyújtani, érthető és megfelelő dokumentumokkal alátámasztva, a hibát vagy a hiba keletkezésének helyét megjelölve.

Hogyan kell eljárni?

  1. Reklamáció benyújtásakor két lehetőséggel élhet. Járjon el az alábbiak szerint: Küldje el a terméket a következő címre: Gentleman Store s.r.o., Roháčova 177/7, 130 00 Praha, Csehország. A szállítási költség az Eladót terheli. Amint tudja hol és mikor vehető át Öntől a csomag, vegye fel velünk a kapcsolatot. A csomagnak teljesnek kell lennie (beleértve a tartozékokat és az összes mellékelt dokumentumot), valamint olyan állapotban, ahogy az a Vásárló átvette. Mellékeljen egy vásárlási bizonylatot (számlát) is. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartondobozt,  úgy, hogy az eredeti csomag ne sérüljön a szállítás során. A csomagot ne küldje utánvétellel. Javasoljuk az áru biztosítását.
  2. A termék átvétele után haladéktalanul jelentse reklamációját.
  3. A terméket a szállításnak megfelelően kell csomagolni, hogy ne okozzon további károkat.
  4. A hibás vagy sérült terméket kicseréljük, vagy visszatérítjük a vételárat.
  5. A termékhez mellékeljen minden tartozékot és dokumentumot, amely az átvételkor is rendelkezésre állt, így például a mintát, számlát, garancialapot stb.
  6. Az eladó nem vállal felelősséget a termék működésébõl eredõ károkért, a funkcionális tulajdonságokért és a termékek helytelen használatából eredõ károkért, valamint a külsõ események és a helytelen használat által okozott károkért. E származási hibákra a garancia nem vonatkozik.
  7. Egészségügyi okokból csak a megfelelően tiszta terméket áll módunkban visszavenni.
  8. Amennyiben a gyártó hosszabb garanciát vállal, az a termékkatalógusban szerepel.
  9. Visszautasított reklamációigények esetén a díjak és a kezelési költségek felszámíthatók.
  10. E-mailben vagy SMS-ben értesítést kap a reklamáció elbírálásáról. A megrendelés kézbesítéséhez hasonlóan értesítjük a csomagküldésről és a szállítás idejéről.

Köszönjük, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket.

Gentleman Store

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének dátuma: 2014.01.31

Vásárlói információ: ÁSZF változásakor azt az ÁSZF-t kell érvényesnek tekinteni, amely a vásárlás időpontjában érvényes volt.